4 LÆRERE SØGES TIL SPECIALSKOLE I AARHUS KOMMUNE

ÅRHUS KOMMUNE STENSAGERSKOLEN

4 lærerstillinger til specialskole

 

Vil du være med til at skabe et godt fundament og gode rammer for børnenes læring og trivsel på en specialskole med en kultur præget af mangfoldighed og undervisningsdifferentiering? Stensagerskolen søger lærere med stærke kompetencer og erfaring inden for specialundervisning.

På grund af stigende elevtal og barsel har vi 4 stillinger, alle på 37 timer:
- 3 faste stillinger med tiltrædelse den 1. august 2022 samt 
- 1 barselsstilling på forventet ½ år fra 1.8. 
Stillingerne er i indskoling og på mellemtrin.

KORT OM SKOLEN
Stensagerskolen er en højt specialiseret skole for en bred gruppe af elever med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Vi har læring i fokus og underviser elever fra børnehaveklasse til og med tiende skoleår.
Eleverne har vanskeligheder og vidtgående forstyrrelser med et eller flere af følgende områder: opmærksomhed, kommunikation, motorik eller perception. Alle vanskeligheder har en karakter, der kræver en særlig hensyntagende specialundervisning. Undervisningen bygger på struktur, forudsigelighed, anerkendelse og tæt guidning.  

Skolefritidsordningen er til og med 7.klasse og er integreret med skolen i et helhedspræget tilbud. Vi har ca. 250 elever og ca. 215 ansatte. 

Det faglige miljø er mangfoldigt, meget specialiseret og med højt fagligt engagement. Vi har ansat lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, talepædagoger, fysioterapeuter, musikterapeut, it-vejledere, læsevejleder og teknisk administrativt personale. Vi har et bredt tværfagligt samarbejde og tilbud om intern kursusvirksomhed.

Stensagerskolen flytter fra Stensagervej i Viby til Janesvej i Brabrand. Planen er at vi flytter i løbet af det næste skoleår. 
► LÆS MERE OM Stensagerprojektet (link)

 

VI SØGER LÆRERE, DER:

  • har interesse for og meget gerne erfaring for vidtgående specialundervisning og elever med forskellige handicap
  • har forståelse for den enkelte elevs behov og udvikling
  • kan skabe læringslyst og forudsigelighed for eleverne
  • sætter pris på tæt teamsamarbejde og samarbejdet med mange faggrupper
  • har lyst til at indgå i et tæt forældresamarbejde
  • har en fleksibel og kreativ tilgang til opgaveløsningen og kan varetage mange forskelligartede opgaver – også af praktisk/plejende karakter
  • er psykiske robuste og indforstået med, at nogle elever i perioder kan reagere markant anderledes, end man oplever hos jævnaldrende i almen-området.

 

Hvis du vil vide mere:
Besøg vores hjemmeside www.stensagerskolen.aarhus. dk, der dog er under opbygning. 
Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleleder Susanne Hjermitslev på tlf. 51 57 63 64 eller viceskoleleder Søren Christensen på tlf. 24 81 72 06

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn efter gældende overenskomst, bestående af grundløn + evt. kvalifikationsløn + evt. funktionsløn.
Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.
Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.

Ansøgning:
Ansøgningsfristen er 29.maj
Det forventes at samtalerne afholdes torsdag den 9. juni.

Ansøgninger til Aarhus kommune skal sendes digitalt. 
Klik på nedenstående link for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. 
Alle ansøgninger behandles fortroligt. 
 


 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

 

 

Del i dit netværk
Jobnummer:
15861
Frist:
Tiltrædelse: 01-08-2022
Arbejdstid: Fuldtid
Ansættelse: Tidsbegrænset
1. Kontaktperson:
Susanne Vestergaard Hjermitslev Skoleleder Stensagerskolen +4551576364
2. Kontaktperson:
Søren Engedal Christensen Pædagogisk leder Stensagerskolen - begynderafsnit +4524817206 +4587136511
Afdeling:
Stensagerskolen - Administration
Lokation: Stensagervej 11, 8260, Viby J, Denmark
OM AARHUS KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Vi søger altid inden for disse områder.

VI SØGER ALTID
Vi søger altid inden for disse områder.
Fælles for disse jobs er, at du kan hjælpe med at gøre en forskel for aarhusianere og hjælpe dem til at få en bedre hverdag.

Læs mere

OPRET JOBAGENT
Her kan du oprette en jobagent.
Jobagenten sender dig en mail, hver gang vi har et ledigt job, der passer til de kategorier, du har indtastet.

Opret jobagent

UOPFORDREDE ANSØGNINGER
Her kan du læse om uopfordrede ansøgninger og undtagelser.

Læs mere

Demo
AARHUS KOMMUNE
Rådhuset
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

TLF. 89 40 20 00
CVR-nummer: 55133018