Aarhus Kommune, Teknik og Miljø søger kollega med stærke vandløbshydrauliske kompetencer

Brænder du for arbejdet med vandløb og klimatilpasning, og kan du sætte din vandløbshydrauliske viden i spil, så vi finder de gode løsninger for klimatilpasning, så har vi jobbet til dig. 

De stigende vandmængder og behovet for at prioritere de rigtige klimatilpasningsindsatser betyder, at vi har brug for en ny kollega med stor vandløbshydraulisk viden, som brænder for at bidrage til en klimatilpasningsindsats med fokus på hele vandkredsløbet.

Om jobbet

Fremtidens klimatilpasning handler i Aarhus om hele vandkredsløbet og om at finde synergi med andre projekter, så klimatilpasningen bidrager til at skabe merværdi. 

Vi går nu fra at arbejde med regnvand i dispositionsplaner ved byudvikling og klimatilpasningsprojekter, til at arbejde med det samlede vandkredsløb, hvor vandløb, stigende grundvand og hav inddrages. Det gør vi for at skabe plads til vandet både i det åbne land og i byen. 

For at kunne fastsætte rammer og strategier for byens udvikling eller lave et konkret projekt, er udarbejdelse af specifikke vandløbsanalyser nødvendige. Dette kræver en høj faglig viden om vandløb og hydrologi, og vandløbshydrauliske forhold, og samtidig er det afgørende at kunne omsætte fagspecifik viden til interne og eksterne samarbejdspartnere, der arbejder med planlægning, byudvikling og klimatilpasning.

Dit job 

Du kommer til at arbejde i vores program for klimatilpasning med tilknytning til vandløbsgruppen. Vi arbejder på tværs: På tværs af organisationen, på tværs af vandkilder og på tværs af fagligheder i et spændende og dynamisk miljø. Vi er pt. 9 medarbejdere tilknyttet som på forskellig vis bidrager til klimatilpasningsindsatsen – herunder også kolleger med hydraulisk baggrund, natur, planlægning, arkitektur, byudvikling, samfundsøkonomi, modellering, bæredygtighed og borgerinvolvering. Her vil du opleve, at dit bidrag gør en forskel, og at du er med til at sætte retningen. 

 • Dine primære opgaver er vandløbsfaglige med ansvar for vandløbshydrauliske forhold
 • Du bidrager til udarbejdelsen af ”vanddispositionsplaner”, hvor vandløb indgår som en del af arbejdet med hele vandets kredsløb
 • Du får ansvaret for projektledelse og projektarbejde i udvalgte, konkrete klimatilpasnings- og vandløbsprojekter 
 • Du bidrager til at vi lykkedes med tilbageholdelse af vand i landskabet og til strategiudvikling for helhedsorienteret vandforvaltning
 • Du bidrager med faglighed i ”klimaaftalen” med Aarhus Vand, hvor vi arbejder tæt sammen med forsyningen med håndtering af klimavand og beredskab for voldsomt vejr

Dine kvalifikationer

Det er en forudsætning, at du har lyst og evne til at arbejde i en politisk ledet organisation og har blik for Teknik og Miljøs samlede opgaver og formål.

Vi vægter:

 • stærke kvalifikationer indenfor hydrologi og vandløbshydraulik
 • erfaring med klimatilpasningsprojekter 
 • evne til at skabe synergi mellem projekter i organisationen, når vi skaber tid og plads til vandet i det åbne land
 • evnen til at arbejde på flere niveauer (strategisk, planlægning og konkrete projekter) 
 • have fokus på, hvad vi skal opnå/komme i mål med og dermed også at kunne skære opgaverne til i en verden hvor der nogle gange kræves ’træskolængder’ og andre gange detaljer
 • evner og stor lyst til at sætte din faglighed i spil for at finde nye muligheder sammen med andre fagligheder
 • erfaring med projektering af vandløbsprojekter fx ved brug af SCALGO, VASP eller dynamiske modeller
 • erfaring med og forståelse for data og modeller som anvendes til vandløbs- og klimatilpasningsprojekter

Vi forventer, at du:

 • arbejder struktureret, resultatorienteret og selvstændigt med høj kvalitet til tiden
 • har gode kommunikationsevner både i skrift og tale, og evner at formidle din viden gennem en god dialog med kollegaer, rådgivere, lodsejere, entreprenører og øvrige interessenter
 • har en relevant uddannelse som miljøingeniør, geolog, naturgeograf, biolog eller lignende
 • har kørekort


Vi tilbyder

Teknik og Miljø består af ca. 900 medarbejdere med den fælles mission at skabe attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus. Vores vision i Teknik og Miljø er, at blive blandt byens bedste arbejdspladser samt at bidrage til at gøre Aarhus til en god by for alle. 

Du bliver en del af Teknik og Miljø, Natur og Miljø, hvor du kommer til at arbejde sammen med engagerede kollegaer, hvor faglighed og service overfor borgerne har høj prioritet. Vi har respekt for hinandens viden, indflydelse på eget arbejde og en uformel omgangstone. 

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

 

Arbejdstiden er 37 timer om ugen (flextid), og stillingen er omfattet af aftale om ”Ny Løn”.

Læs mere om Teknik og Miljø, hvad du kan forvente af rekrutteringsprocessen og vores generelle løn- og ansættelsesvilkår her: Bliv en del af Teknik og Miljø (aarhus.dk)

Den fysiske placering er Karen Blixens Boulevard, 8220 Brabrand.

Ansøgning 

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning og CV. Når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 15. april 2024. 

Vi forventer, at der er ansættelsessamtaler i ugen d. 22. - 25. april 2024 og jobstart fra 1. juni 2024, eller snarest derefter.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte programleder Birgit Sønderskov Weber, 4185 6486 projektleder Gitte Kjærsgaard, 4185 5900 eller afdelingsleder Lene Vinther Larsen, 2920 8154.

Vi glæder os til at høre fra dig.
   
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.  

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

Del i dit netværk Del på Facebook Del på X Del på LinkedIn Del på Google Plus Udskriv Tip en ven
Jobnummer:
22729
Frist:
Tiltrædelse: 01-06-2024
Arbejdstid: Fuldtid
Ansættelse: Fast
1. Kontaktperson:
Birgit Sønderskov Weber Programleder Vand +4541856486
2. Kontaktperson:
Gitte Kjærsgaard Sørensen Projektleder Natur +4541855900 +4589404012
Afdeling:
Vand
Lokation: Karen Blixens Boulevard 7, 8220, Brabrand
VI SØGER ALTID
Vi søger altid inden for disse områder.
Fælles for disse jobs er, at du kan hjælpe med at gøre en forskel for aarhusianere og hjælpe dem til at få en bedre hverdag.

Læs mere

OPRET JOBAGENT
Her kan du oprette en jobagent.
Jobagenten sender dig en mail, hver gang vi har et ledigt job, der passer til de kategorier, du har indtastet.

Opret jobagent

UOPFORDREDE ANSØGNINGER
Her kan du læse om uopfordrede ansøgninger og undtagelser.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE
Rådhuset
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

TLF. 89 40 20 00
CVR-nummer: 55133018