Engdalskolen søger pædagogisk leder for indskolingen

Velkommen til vores nye indskolingsleder på Engdalskolen! Du ønsker at blive en del af vores vigtige fællesskab omkring at drive en alle tiders folkeskole med mangfoldighed, masser af børn og højt til loftet. Engdalskolen er en stor skole i hjertet af Brabrand og en attraktiv arbejdsplads. Skolen arbejder anerkendende og udvikler livsmod og livsduelighed inden for fællesskabets rammer.
 
Om jobbet
Du bliver pædagogisk leder for indskolingen, der rummer ca. 500 børn i 21 klasser, og du bliver nærmeste leder for ca. 30 medarbejdere. Du bedriver pædagogisk ledelse af din afdeling, 0.-4. klasse, med øje for helheden på skolen. Som pædagogisk leder for indskolingen indgår du i skolens ledelsesteam, der også rummer skoleleder og viceskoleleder/pædagogisk leder for udskolingen, samt SFO leder. Du er dedikeret til at skabe stærke sammenhænge mellem skole og dagtilbud, mellem medarbejdergrupper, samt mellem ind- og udskoling, og du tænker i én skole, på bagkanten af COVID-19. På Engdalskolen bliver du en del af en fællesskabsorienteret kultur, præget af høj faglighed, positiv stemning og masser af dedikation og virketrang. Elevgruppen afspejler Danmarks mangfoldighed og skolen rummer 0.-9. klasse, og din hverdag vil afspejle denne diversitet.
 
Det har du særligt fokus på
-          At lære indskolingen at kende og støtte op om den velfungerende praksis, der allerede eksisterer

-          Ledelse af dine medarbejdere via nærvær og dialog, samt ved at sætte en klar og tydelig retning for alle de gode kræfter i indskolingen

-          I samarbejde med SFO leder at fortsætte arbejdet med at sikre gode betingelser for det flerfaglige samarbejde i indskolingen

-          Samarbejdet om de gode overgange med dagtilbud, 0. klasse og SFO, samt med udskolingen

-          Sammen med ledelsesteamet, at tegne Engdalskolen, indadtil og udadtil og sikre, at Engdalskolen vedbliver at være den foretrukne lokale folkeskole i Brabrand
 
Om dig
Du er involverende og retningssættende: Interessenterne omkring dig er engagerede og initiativrige. Du skaber retning for de mange gode kræfter og motiverer via involvering.

Du er helhedstænkende og skaber sammenhænge: Du har skolens helhed for øje i alt du foretager dig, du italesætter sammenhænge og faciliterer dialog om den fælles opgave.

Du er effektiv og skaber strukturer: Du er vant til at skabe strukturer og overblik for andre, og du formår at arbejde i et hurtigt flow.
 
Krav til stillingen
Du er læreruddannet, gerne med pædagogisk erfaring eller erfaring fra indskoling, og du har et stærkt fagligt fundament, såvel pædagogisk som didaktisk. Du har evt. ledelseserfaring, men det er ikke et krav. Vigtigst er det, at du har lyst til ledelse og har ledelseskompetencer, som du har erhvervet dig gennem organisatorisk arbejde, som fx tillidsrepræsentant, fagligt fyrtårn, eller lignende.

Hvis du ikke har en ledelsesuddannelse, forventer vi, at du har mod på at gå i gang med en i løbet af din ansættelse hos os. Det er positivt, men ikke et krav, hvis du har interesse for læsning, faglige erfaringer med ordblindeområdet, eller har erfaringer med snitfladerne mellem det almen- og specialpædagogiske område. Erfaringer med netværksmøder er også en fordel.

Som leder er du udadvendt, synlig og tilgængelig. Du er empatisk og kan lide at se virkeligheden og dens dilemmaer i øjnene, og du er eksponent for en læringsorienteret kultur. Du er struktureret og er i stand til at prioritere, ligesom du evner at uddelegere. Du har dit værdimæssige kompas intakt og du har et stærkt blik for dannelsesidealet i folkeskolen.
 
Derfor skal du vælge os
Engdalskolen er en stor Aarhusiansk skole beliggende i Brabrand og skolen er som et udsnit af Danmark demografisk. Du kan lide den diversitet i elever og i arbejdsopgaver, som skolen repræsenterer.

Du samarbejder i det daglige med en gruppe engagerede og kompetente medarbejdere og du bliver en del af et velfungerende og dialogorienteret ledelsesteam, dedikeret til skolens vision. På Engdalskolen er den administrative leder inviteret med i alle ledelsesteamets drøftelser, hvilket afspejler skolens tilgang til samarbejde og fællesskaber på tværs. Skolen leverer flotte resultater både mht. faglighed og elevtrivsel. Skolen har høj forældretilfredshed og et tæt og konstruktivt samarbejde med forældre og skolebestyrelse, samt stor lokal opbakning.

Forældrene siger: ”Engdalskolen er en kæmpe skole, der formår at skabe en oplevelse af nærvær. Der er en stolthed omkring skolen i lokalområdet”.

Medarbejderne siger: ”Du kommer til en skole i vækst, med god økonomi og en veluddannet og engageret personalegruppe. Vi ser muligheder og elsker at blive inspireret. Vi bruger byens muligheder i dannelsesopgaven, og har partnerskaber med fx museer, sejlsportsklubber, teateret og universitetet”.

Lederkollegerne siger: ”Vi er dedikerede til at styrke elevernes menneskelige fundament. Skolen er stor og tempoet kan være højt, ligesom skolens størrelse og diversiteten i elevgruppen giver alsidighed i ledelsesopgaven. Vi ser frem til samarbejdet og er meget åbne for input fra vores nye ledelseskollega”.

Læs om #detvigør i Børn og Unge:

Skole og fritid: https://detvigoer.aarhus.dk/skole-og-fritid/

Stærkere læringsfællesskaber: https://detvigoer.aarhus.dk/staerkere-laeringsfaellesskaber/

Ledelse: https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/ledelse/

Læs mere om os: Engdalskolen (aarhus.dk)
 
Løn og ansættelse 
Der er tale om en fuldtidsstilling aflønnet på trin 48, samt et årligt tillæg på 35.820 kr. (31/3-00 niveau). Den årlige pensionsgivende løn i nutidskroner er 537.000 kr. 

Vi håber, du kan starte den 1/10 2021. 

Ansøgning: Du sender os din ansøgning og bilag elektronisk senest den 8/8 2021. Den 10/8 udvælger vi de kandidater, vi inviterer til samtale. Første samtalerunde afholdes den 12/8 fra kl. 15.00. Der medvirker HR konsulent i ansættelsesprocessen, og der vil blive brugt mentale færdighedstest og personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Test, testinterview og referencer vil foregå enten den 16/8 eller 17/8 i dagtimerne. Anden samtalerunde afholdes den 23/8 fra kl. 15.00.

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Hvis du vil vide mere
.. er du velkommen til at kontakte Engdalskolen på telefon 8713 8600. Det vil være muligt at få en repræsentant fra ledelsesteamet i tale i uge 26 samt i uge 31. Der vil ikke være mulighed for besøg på skolen.

   
    
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

  
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 

Del i dit netværk
Jobnummer:
11854
Frist:
Tiltrædelse: 01-10-2021
Arbejdstid: Fuldtid
Ansættelse: Fast
1. Kontaktperson:
Anders Christian Munthe Skoleleder Engdalskolen +4529204327
Afdeling:
Engdalskolen
Lokation: Hovedgaden 5, 8220, Brabrand
OM AARHUS KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Vi søger altid inden for disse områder.

VI SØGER ALTID
Vi søger altid inden for disse områder.
Fælles for disse jobs er, at du kan hjælpe med at gøre en forskel for aarhusianere og hjælpe dem til at få en bedre hverdag.

Læs mere

OPRET JOBAGENT
Her kan du oprette en jobagent.
Jobagenten sender dig en mail, hver gang vi har et ledigt job, der passer til de kategorier, du har indtastet.

Opret jobagent

UOPFORDREDE ANSØGNINGER
Her kan du læse om uopfordrede ansøgninger og undtagelser.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE
Rådhuset
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

TLF. 89 40 20 00
CVR-nummer: 55133018