Filmkonsulent, Den Vestdanske Filmpulje

Genopslag

Om jobbet:

Vil du være med til at styrke regional filmproduktion i Vestdanmark? Den Vestdanske
Filmpulje søger en ny filmkonsulent.

Som Filmkonsulent for Den Vestdanske Filmpulje vil din overordnede opgave være at
identificere kvalificerede projekter og opdyrke talent indenfor Filmpuljens formål, der er
at medvirke til en stærk dansk filmbranche og styrke filmmiljøet, talenter og fortællinger
fra Vestdanmark. Du vil være en væsentlig del af beslutningerne vedr. at uddele 30-50
millioner om året til filmproduktion og andre filmrelaterede projekter.

Du vil skulle lave en helhedsvurdering af ansøgninger til puljen i samarbejde med
sekretariat. Det er filmkonsulentens primære opgave at vurdere kunstnerisk forhold, de
kreative kræfter bag projektet og markedspotentialet. Desuden kan filmkonsulenten
bidrage med vurdering af produktionelle og økonomiske forhold. Sammen med
sekretariatet vil du herefter identificere de egnede projekter. Beslutninger om
projekttilskud indstilles til godkendelse hos bestyrelsen.
Vurderingen af ansøgninger varierer med projektets karakter, og kan eksempelvis
være:
  • at læse og vurdere manuskripter og projektforslag herunder vurdering af tekstens/idées udviklingsstadie og kunstneriske potentiale.
  • at vurdere de kunstneriske planer for projektets realisation herunder vurdering af stil- og formmæssige valg m.v.
  • at vurdere potentialet i projektets kreative team (forfatter, instruktør, producer og andre ledende kræfter).
  • at vurdere det markedsmæssige potentiale i projektet.

Desuden vil du i forbindelse med udvalgte projekter fungere som mentor og bidrage til
udvikling af både virksomheder og talenter.

Din profil:
Filmkonsulentens kvalifikationer:
For at komme i betragtning som filmkonsulent skal du have dokumenteret erfaring og
indsigt i spillefilm, Tv-serier og/eller dokumentarfilms produktion. Gerne en erfaring der
også dækker vurdering af potentialet både kunstnerisk og økonomisk.
Vi forventer du har:
  • erfaring med at skabe spillefilm, Tv-serie og/eller dokumentarfilm
  • erfaring med at vurdere udviklingspotentialet i et tidligt stadie af en idé
  • evne til at vurdere instruktørens, manuskriptforfatterens og andre ledende kreative kræfters potentiale i forhold til at udvikle historien og realisere projektet
  • evne til at formulere dig mundtligt og skriftligt på utvetydig, konkret og konstruktiv vis overfor såvel ansøger som bestyrelse
  • evne og integritet til at træffe beslutninger, der i nogle tilfælde må forventes at blive negativt modtaget hos ansøgerne
  • gode samarbejdsevner og vilje til at indgå i et nært samarbejde med filmpuljens sekretariat.

Det vil være en fordel at du har erfaring fra lignende opgaver andre steder, at du har
viden om udviklingen i fortælle- og distributionsformer og du har et aktivt netværk i
filmbranchen.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Filmkonsulenten udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra sekretariatet. Der indgås en
aftale for en toårig periode med mulighed for forlængelse yderligere to år.
Filmkonsulenten refererer til Ronnie Fridthjof.

Ugentligt timetal: 37

Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 1/11/20 til 31/10/22 med mulighed for
forlængelse yderligere 2 år.
 
Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Chef, Ronnie Fridthjof på telefon 3141 2121 eller souschef Steen Risom, tlf. 51575011.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2020

Vi forventer, at 1. samtale finder sted i uge 44-45.

Om os
Den Vestdanske Filmpulje er en regional filmfond. Vi støtter spillefilm, dokumentarfilm,
tv-serier og digitale medieproduktioner med udviklings- og produktionsstøtte. Støtten
gives til kunstnerisk interessante produktioner, som understøtter udviklingen af
produktionsmiljøer i det vestdanske område. Vi støtter desuden talentfilm,
festivalaktiviteter, uddannelse og andre initiativer, der fremmer udviklingen af
filmkulturen og produktionsmiljøerne lokalt i Filmpuljens område.

Den Vestdanske Filmpuljes sekretariat drives af Filmby Aarhus på vegne af Den
Vestdanske Filmpulje. Du bliver derfor ansat i Filmby Aarhus, der er en del af Aarhus
Kommune. Se mere Den Vestdanske Filmpulje påwww.filmpuljen.dk og om Filmby
Aarhus på www.filmbyaarhus.dk.


 


Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Del i dit netværk
Jobnummer:
5723
Frist:25. oktober 2020
Ansættelse:Tidsbegrænset
Arbejdstid:Fuldtid
Tiltrædelse:1. november 2020
Kontaktperson:
Ronnie Haarup Hagner Fridthjof Chef Filmby Aarhus
Kontaktperson:
Steen Bitzer Risom Souschef 51575011 Filmby Aarhus
Arbejdsstedets adresse:
Filmbyen 23 8000 Aarhus C
OM AARHUS KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Vi søger altid inden for disse områder.

VI SØGER ALTID
Vi søger altid inden for disse områder.
Fælles for disse jobs er, at du kan hjælpe med at gøre en forskel for aarhusianere og hjælpe dem til at få en bedre hverdag.

Læs mere

OPRET JOBAGENT
Her kan du oprette en jobagent.
Jobagenten sender dig en mail, hver gang vi har et ledigt job, der passer til de kategorier, du har indtastet.

Opret jobagent

UOPFORDREDE ANSØGNINGER
Her kan du læse om uopfordrede ansøgninger og undtagelser.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE
Rådhuset
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

TLF. 89 40 20 00
CVR-nummer: 55133018