Socialfaglig medarbejder søges til underviserteamet i Center for Forebyggelse og Rehabilitering, Recoveryskolen i Aarhus Kommune.

Recoveryskolen Aarhus søger pr. 1. september 2023 en underviser på optil 37 timer ugentlig, der både vil bidrage til den videre udvikling af skolen samt udvikle og afholde kurser. Arbejdstiden er primært i dagtimerne.

Om jobbet:
Recoveryskolen er et gratis undervisningstilbud, som er åbent for alle, der interesserer sig for recovery, velbefindende og livsudvikling. Vi arbejder med recovery både som den personlige proces og som fagligt og teoretisk fænomen. Al undervisning fokuserer på at flytte sig i livet og skabe håb, forandring og nye handlemuligheder og perspektiver. Kort sagt at blive klogere på sig selv og livets processer.

Peer-uddannelsen i Aarhus udbydes og afholdes ligeledes af Recoveryskolen med en delt finansiering mellem region og kommune. Derudover samarbejder Recoveryskolen med både interne og eksterne aktører i og udenfor Aarhus Kommune. Recoveryskolen Aarhus er forankret i Psykiatriens Hus i MarselisborgCenteret.

Din profil:
Vi ønsker, at du har en pædagogisk, socialfaglig uddannelse og indgående forståelse for recovery-tilgangen. Derudover ønsker vi, at du har:  

 • Viden om og erfaring med tilrettelæggelse og udvikling af undervisning.
 • Erfaring med at skabe trygge rammer for dialog og erfaringsudveksling, hvor man kan lære af hinanden og med hinanden.
 • Lyst til at dele ud af egne erfaringer med eksistentielle processer i undervisningsrummet.
 • Nysgerrighed på dine medmennesker og er nytænkende på det faglige felt.
 • Skriftlige kompetencer og viden om og erfaring med at samle og formidle viden til praksis.
 • Stærke kommunikationskompetencer kombineret med indsigt i det pædagogiske felt.
 • En tillidsskabende personlighed med en god portion humor.
 • Lyst og evne til at samarbejde på tværs af fagligheder og funktioner.
 • Evne til at arbejde ansvarligt og selvstændig med opgaverne og samtidig er en holdspiller, som motiveres af at indgå i et udviklende samarbejde med kollegaer.

Dine arbejdsopgaver:
Som underviser i Recoveryskolen vil dine opgaver blandt andet være at:  

 • Undervise på flere forskellige eksisterende kurser (se vores kursuskatalog her) herunder planlægge og facilitere de kurser, du får ansvaret for.
 • Udvikle nye kurser i samarbejde med teamet.
 • Være med til at profilere skolen.
 • Indsamle og formidle viden .
 • Udvikle øvelser, redskaber og vejledninger til kurser.
 • Deltage i udviklingsaktiviteter, der udbreder recovery-tankegangen i kommunen og regionen.

Derfor skal du vælge os:

 • Et udfordrende og udviklende arbejde, hvor recovery-principperne og tankegangen er fundamentet.
 • Engagerede kursister, der er drevet af lyst og motivation til at deltage og bidrage i undervisningen.
 • Du bliver en del af et team med syv ansatte med forskellige faglige baggrunde, kompetencer og timeantal.
 • Et team, hvor det gode arbejdsmiljø vægtes højt, og hvor der både er plads til faglig sparring og gode grin.
 • Du bliver en del af en arbejdsplads med mange forskellige indsatser og fagligheder. og hvor der er fælles personalemøder, temadage og undervisning på tværs af indsatserne i kommunen og regionen.
 • Fast team-supervision.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Dorthe Mikkelsen, kommunal leder af Psykiatriens Hus, mail dorthem@aarhus.dk - tlf. 41 89 09 60 eller Marianne Honoré Andersen, Recoveryskolen, mail ahoma@aarhus.dk eller tlf. 41 87 24 68. 

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  11. juni 2023
 
Samtaler forventes afholdt mandag den 19. juni 2023.

Du kan læse mere om Psykiatriens Hus og Recoveryskolen Aarhus her

Om os
Psykiatriens Hus er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Visionen er at opbygge den nære psykiatri, udfolde og udvikle samarbejdsrummet mellem den regionale og kommunale indsats samt etablere fremtidssikrede psykiatritilbud af høj kvalitet. Indsatserne skal understøtte borgernes recovery-proces og derved sikre, at borgerne får de bedste muligheder for at være hovedaktør i eget liv. Medarbejderne i Psykiatriens Hus kommer både fra regionalt og kommunalt regi og indgår i et tværfagligt medarbejderteam, som arbejder ud fra fælles udviklingsmål og visioner for Psykiatriens Hus. Åben Dialog er en bærende tilgang og kultur i huset, ligesom Åben Dialog netværksmøder er et centralt tilbud til borgerne. Mere info om huset kan hentes på www.psykiatrienshus.aarhus.dk  Psykiatriens Hus er én af syv afdelinger i Center for Forebyggelse og Rehabilitering, og den kommunale del beskæftiger ca. 30 medarbejdere. 

  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

11-06-2023

Del i dit netværk Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google Plus Udskriv Tip en ven
Jobnummer:
19730
Frist:
Tiltrædelse: 01-09-2023
Arbejdstid: Fuldtid
Ansættelse: Fast
1. Kontaktperson:
Dorthe Mikkelsen Afdelingsleder CFR Psykiatriens Hus Leder +4541890960
2. Kontaktperson:
Marianne Honoré Andersen Psykoterapeut CFR Psykiatriens Hus Recoveryskolen +4541872468 +4541872468
Afdeling:
CFR Psykiatriens Hus Recoveryskolen
Lokation: Evald Krogs Gade 13A, 8000, Aarhus C, Denmark
OM AARHUS KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Vi søger altid inden for disse områder.

VI SØGER ALTID
Vi søger altid inden for disse områder.
Fælles for disse jobs er, at du kan hjælpe med at gøre en forskel for aarhusianere og hjælpe dem til at få en bedre hverdag.

Læs mere

OPRET JOBAGENT
Her kan du oprette en jobagent.
Jobagenten sender dig en mail, hver gang vi har et ledigt job, der passer til de kategorier, du har indtastet.

Opret jobagent

UOPFORDREDE ANSØGNINGER
Her kan du læse om uopfordrede ansøgninger og undtagelser.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE
Rådhuset
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

TLF. 89 40 20 00
CVR-nummer: 55133018