Trafikplanlægger til Grøn Mobilitet i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har ambitiøse målsætninger indenfor grøn mobilitet. Langt hovedparten af den grønne omstilling skal ske på transportområdet, der står for over halvdelen af CO2-udledningen. Det betyder blandt andet, at i 2030 skal op mod 40% af alle personbiler i Aarhus Kommune køre på el. Dertil kommer at også busser, taxaer, varebiler og lastbiler skal finde nye drivmidler. Brænder du for at planlægge og understøtte denne udvikling, så har vi brug for dig! 
 
Aarhus Kommune oplever i disse år en massiv tilflytning af borgere og arbejdspladser. Det stiller store krav til planlægningen. Vi skal sikre en god adgang til arbejdspladser, boliger og handelsliv, mens vi samtidig bevæger os i en grøn retning. Allerede om 10 år skal Aarhus Kommune være CO2-neutral. Det vil sige, at vi allerede nu skal finde løsninger på, hvordan vi hver især kan transportere os mere grønt, hvordan vi kan få flere el-biler på vejene, og hvordan vi sikrer det gennem den fysiske planlægning. 
 
Om stillingen
Din rolle bliver primært - i samarbejde med programlederen for Grøn Mobilitet - at få lagt en strategi for den grønne omstilling, og få elementerne integreret i den daglige sagsbehandling. Strategien for Grøn Mobilitet har tre hovedelementer; Reduktion af transportbehovet, ændre transportsammensætningen og understøtte et skifte af drivmidler bl.a. via bedre lademuligheder for elbiler. Det er specielt det sidste ben du kommer til at arbejde med, hvor de første opgaver blandt andet inkluderer: 
 • Udvikle en ny strategi for ladeinfrastruktur i Aarhus Kommune i samarbejde med andre kommunale afdelinger og private aktører. Det primære fokus er lademuligheder for elbiler, men strategien kan også omfatte brintanlæg til erhvervskørsel, land strøm til krydstogtskibe og andre drivmidler, der viser sig relevante for særlige transportaktiviteter.
   
 • Udarbejde en plan for implementering og realisering i 1:1. Du vil således også skulle indgå i behandlingen af ansøgninger for opsætning af ladestandere og lynladestationer på baggrund af strategien, ligesom du bliver en vigtig spiller i arbejdet med lokal- og udviklingsplaner, så der kan sættes fokus på, hvordan ladeinfrastrukturen kan fremmes i forbindelse med nybyggeri. 
   
 • Etablere samarbejde med relevante erhvervspartnere om en fælles plan for at understøtte omstillingen til grønne teknologier på transportområdet, hvor du bliver en vigtig del af at aktivere centrale aktører og koordinere de forskellige erhvervsrelaterede ønsker.
Organisatorisk vil du blive placeret i Mobilitetsafdelingen som en del af programmet Grøn Mobilitet, der også arbejder med strategisk mobilitetsplanlægning og ændring af transportvaner. 
 
Vi lægger vægt på at du har
En baggrund som f.eks. ingeniør, planlægger eller lignende uddannelse og har et skarpt blik for strategi og analyse. Det er måske dig, hvis du har:
 • En relevant uddannelse og erfaring som trafik- eller mobilitetsplanlægger
 • Viden om fysisk planlægning og særligt integreret byudvikling- og mobilitetsplanlægning 
 • Erfaring med mobilitets-, infrastruktur- og kollektiv trafikplanlægning
 • Erfaring med sagsbehandling i en politisk styret organisation
 • Stærke skriftlige og mundtlige kommunikationskompetencer
 • Viden om økonomiske, sociale og miljømæssige effekter af mobilitet
 • Gode evner til at engagere eksterne parter og projektmodne idéer
Mobilitetsafdelingen har ansvaret for at planlægge investeringer i og indretning af kommunens infrastruktur, kollektive trafikdrift, parkeringsforhold og lignende. Vi er en tværfaglig afdeling med store faglige ambitioner og et godt socialt miljø. 
 
Derfor skal du vælge os
Aarhus investerer massivt i ny infrastruktur de kommende år. Store vejprojekter, nye letbaneetaper og et sammenhængende net af supercykelstier - alt sammen projekter, der skal koordineres i et samlet system og understøtte byens udvikling. Samtidigt omdanner og udvikler vi flere store områder i Aarhus Midtby, hvor pladsen skal udnyttes bedre, så mobilitet og byliv i større grad hænger sammen.

I 2019 vedtog Aarhus Byråd et ambitiøst budgetforlig, hvor klimadagsordenen er kørt helt i front. Aarhus Kommune har som målsætning at være CO2-neutral i 2030, og den grønne omstilling af transporten er en af de absolut vigtigste prioriteter de kommende år. Dette arbejde er forankret i Mobilitetsafdelingen.

Mobilitetsafdelingen har ansvaret for at planlægge investeringer i og indretning af kommunens infrastruktur, parkeringsforhold og meget mere. Løsningerne udarbejder vi i samarbejde med andre kollegaer i kommunen, eksterne samarbejdspartnere og fællesrådene. Vi er en tværfaglig afdeling med 20 medarbejdere, der har store faglige ambitioner og et godt socialt miljø.

Vi glæder os til at høre fra dig!
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den relevante faglige organisation. Lønnen fastsættes efter forhandling med organisationen efter principperne om Ny Løn.

Forventet tiltrædelse er hurtigst muligt og senest 1. oktober 2020.

Arbejdssted: Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.   
 
Arbejdstid: 37 timer.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Martin Pape på 41 87 27 62 eller jemarra@aarhus.dk

Ansøgning
Ansøgningsfrist er senest den 10. august 2020.
Ansættelsessamtaler afholdes den 17., 18. og 19. august 2020.

Alle stillinger i Aarhus Kommune skal søges elektronisk. Ansøgning og CV fremsendes via nedenstående link (Ansøg). Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.


Teknik og Miljø, Mobilitet, Anlæg og Drift beskæftiger sig med myndigheds-, drifts- og anlægsopgaver i byens rum, både på veje, stier, fortove og pladser samt i parker og grønne områder. Forvaltningen beskæftiger ca. 450 medarbejdere organiseret i tre afdelinger.
Mobilitets- og Anlægsafdelingen har 65 medarbejdere fordelt på 4 afdelinger. Afdelingen arbejder med:
 • Anlægsopgaver i byens rum på veje, stier, fortove og pladser, er myndighed på nye vejsager
 • Udvikling, drift og vedligeholdelse af vejbelysning og ITS
 • Byggemodningsopgaver, fra mindre udstykninger i åbent land til de større byudviklingsprojekter som f.eks. Aarhus Ø, Godsbanen og Lisbjerg.
 • At sikre god infrastruktur i Aarhus Kommune via mobilitetsplanlægning indenfor vejnettet, den kollektive trafik mv.
 • involveret i alle de større anlægsarbejder på offentlige arealer, som gennemføres af andre bygherrer end kommunen, f.eks.  Letbanen, omdannelsen af Gellerup og større ledningsarbejder, som vi koordinerer.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
Del i dit netværk
Jobnummer:
5341
Ansøgningsfrist:10. august 2020
Ansættelse:Fast
Arbejdstid:Fuldtid
Tiltrædelse:1. oktober 2020
Kontaktperson:
Martin Ravn Pape Jensen Afdelingsleder 41872762 Mobilitet
Arbejdsstedets adresse:
Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand
OM AARHUS KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Vi søger altid inden for disse områder.

VI SØGER ALTID
Vi søger altid inden for disse områder.
Fælles for disse jobs er, at du kan hjælpe med at gøre en forskel for aarhusianere og hjælpe dem til at få en bedre hverdag.

Læs mere

OPRET JOBAGENT
Her kan du oprette en jobagent.
Jobagenten sender dig en mail, hver gang vi har et ledigt job, der passer til de kategorier, du har indtastet.

Opret jobagent

UOPFORDREDE ANSØGNINGER
Her kan du læse om uopfordrede ansøgninger og undtagelser.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE
Rådhuset
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

TLF. 89 40 20 00
CVR-nummer: 55133018